IDEA OBOZÓW

IDEA OBOZÓW

POZNAJ NASZĄ IDEĘ

IDEA:

Letnie oraz zimowe obozy piłkarskie organizowane przez Kuźnia Piłkarska ukierunkowane są głównie na rozwój zdolności taktyczno – technicznych naszych uczestników.

Uważamy bowiem, iż to wcale nie w ogólnym poziomie przygotowania motorycznego, ani stricte technicznego tkwią często największe rezerwy, jeśli chodzi o generalny poziom przygotowania zawodników do gry na najwyższym poziomie. W naszej opinii bardzo często decyduje o tym niski poziom przygotowania taktycznego (taktyka indywidualna / zespołowa), który w praktyce przejawia się m.in.:

 • niskim poziomem rozumienia gry
 • błędami w ustawieniu zawodnika bez piłki, które uniemożliwiają mu dalsze działania ofensywne, a często dodatkowo ograniczają możliwości całego zespołu
 • generalnie małą efektywnością działań zawodnika z piłką
 • niezdolnością do dokonywania optymalnych wyborów podczas gry, której stale towarzyszy presja przestrzeni, czasu, przeciwnika, często również wyniku.

W naszej opinii definicją często powtarzanego przez różne źródła hasła „Rozumienie gry” jest:

 • zdolność do podejmowania trafnych decyzji boiskowych przez zawodnika z piłką
 • wypełniania odpowiednich przestrzeni boiskowych przez zawodnika bez piłki, uwzględniając jednocześnie:
  • położenie piłki,
  • ustawienie partnerów z zespołu
  • ustawienie przeciwników,
  • wolne przestrzenie boiskowe
  • luki między zawodnikami zespołu przeciwnego

Elementów oraz czynników, które zawodnik podczas gry powinien uwzględniać jest zatem bardzo dużo. Dlatego fundamentem każdego obozu piłkarskiego organizowanego przez Kuźnia Piłkarska jest doskonalenie zdolności percepcyjnych, po to, by zawodnicy wiedzieli jakiego rodzaju wsparcia udzielić partnerowi z piłką, a po otrzymaniu piłki co muszą zrobić, by ich działania techniczno-taktyczne oraz wybory były skuteczne i optymalne dla zespołu.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją naszych dwóch obozów piłkarskich: