Platforma internetowa

Platforma internetowa

--------

Platforma internetowa

Platforma do której dostęp posiada zawodnik (opcjonalnie również rodzic). Pełni funkcję komunikatora pomiędzy zawodnikiem oraz trenerem. Za jej pomocą dochodzi do płynnej wymiany treści tekstowych, materiałów video, plików graficznych etc. Narzędzie, które pomaga w rozwoju świadomości piłkarskiej zawodnika, kształtowaniu samodyscypliny, kontroli własnego rozwoju oraz procesu szkolenia.

Głównym elementem platformy jest dziennik treningowy, który zawodnicy wypełniają w trybie codziennym lub kilkudniowym oraz cyklicznie omawiają go z trenerem.

Dziennik zawiera m.in.:

TYPOLOGIA ZAWODNICZA
Zawodnik dokonuje punktowej oraz opisowej samooceny, podczas której odnosi się do wybranych wskaźników składowych przygotowania piłkarskiego (przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne, psychiczne). Jest to miejsce w którym zawodnik dokonuje m.in. autorefleksji dot. elementów, które powinien poprawić, dodatkowo w bardzo przystępny sposób może zaobserwować w których wskaźnikach dokonał progresu na przestrzeni określonego czasu.

 

EWIDENCJA TRENINGOWA
Przestrzeń, która wymaga regularnego wypełniania. Zawiera wskaźniki niezbędne do codziennej samokontroli oraz autorefleksji, takie jak m.in.: frekwencja treningowa, rodzaje codziennej aktywności, poziom zmęczenia, formy zastosowanej regeneracji, ocena przepracowanego cyklu treningowego etc.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH
W tym miejscu zawodnik ewidencjonuje tematykę treningową (zajęcia klubowe / zajęcia w Kuźni Piłkarskiej itd.), w ten sposób zawodnik regularnie dokonuje analizy tego co robił i czego się nauczył podczas każdej, kolejnej jednostki treningowej.

 

MONITORING ABSENCJI
Regularne wypełnianie tej zakładki pozwala zawodnikowi na kontrolowanie swojego stanu zdrowia oraz przerw treningowych, które mają wpływ na jakość oraz tempo rozwoju sportowego.

 

EWIDENCJA GIER
Zawodnik opisuje wszystkie gry kontrolne oraz mistrzowskie w których brał udział. Odnosi się do oceny wielu wskaźników piłkarskich, takich jak np. potrzeba bycia przy piłce, czy inicjatywa w grze. Jest to miejsce, które pozwoli zawodnikowi przeanalizowanie swojej gry w odniesieniu do zachowań indywidualnych oraz zespołowych.

 

PRACA INDYWIDUALNA
Przestrzeń, która jest przewidziana na ewidencjonowanie dodatkowych zadań ruchowych / piłkarskich, które wskazuje trener Kuźni Piłkarskiej. Określony jest cel aktywności, sposób wykonania zadania ruchowego oraz czas przewidziany na realizację. Praca indywidualna ma na celu podniesienie poziomu sportowego zawodnika poprzez indywidualną pracę możliwą do wykonania w warunkach „domowych”.

 

PRACA DOMOWA
Kolejna zakładka, która służy do ewidencjonowania samodzielnej pracy zawodnika w domu. Tutaj umieszczane są fragmenty video, które zawodnik interpretuje po indywidualnej analizie i pytaniach postawionych przez trenera. Analizowane fragmenty video są, zawartością naszej bazy. Każdy materiał jest indywidualnie dobierany do potrzeb każdego zawodnika, jego poziomu sportowego, zajmowanej pozycji na boisku, realizowanych treści podczas zajęć treningowych.

PODSUMOWANIE:

UWAGI

 • dostęp do platformy możliwy z poziomu komputera pc, laptopa, tableta, smartfona
 • funkcję platformy pełni darmowy program DROPBOX. Do jego obsługi potrzebny jest pakiet office (excell, power point)
 • platforma aktualizowana jest podczas każdego kolejnego połączenia internetowego
 • dostęp do platformy, jak również jej obsługa jest bardzo prosta. Tuż po jej zainstalowaniu nasz trener udzieli dokładnego instruktażu
 • udostępnienie oraz stały monitoring platformy dedykowany jest tylko zawodnikom trenującym w Kuźni Piłkarskiej

PROGRAM

CYKLICZNOŚĆ ZAJĘĆ

 • dziennik wypełniany na bieżąco przez zawodnika

SPOTKANIE Z TRENEREM

 • analiza oraz omówienie dziennika z zawodnikiem 1 x miesiąc
  * spotkanie zawodnika z trenerem ok. 60min

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

PÓŁROCZNA

 • runda jesienna (sierpień – grudzień)
 • runda wiosenna (luty – czerwiec)

KOSZT

 • 100zł

   

  – opłata za miesięczny dostęp do platformy, stały monitoring trenerski, omówienie treści przez trenera.
  – instalacja darmowego programu dropbox oraz pakiet office we własnym zakresie.

CYKLICZNOŚĆ ROZLICZENIA

 • do 10’go każdego miesiąca

  * opłata comiesięczna