Analiza gry

Analiza gry

--------

Analiza gry

Wierzymy, iż jedynie poprawnie przeprowadzona analiza video treningów i gier umożliwia w pełni obiektywną ocenę zachowań, działań, potencjału zawodnika. Jest ona niezbędna do tego, by ocena nie była jedynie powierzchownym odczuciem, tylko wiarygodnym wskaźnikiem.

Nasi trenerzy na podstawie zapisu video spotkań kontrolnych, mistrzowskich rozgrywanych przez zawodnika w klubie macierzystym dokonują analizy video jego gry. Analiza działań taktycznych oparta jest głównie na zachowaniach zawodnika w odniesieniu do referencji przestrzennych (ustawieniu zawodnika względem partnerów z zespołu, przeciwników oraz piłki) we wszystkich fazach gry. Dotyczy ona zatem głównie działań zawodnika bez piłki.

Dodatkowo analizie poddawany jest ogólny poziom sportowy zawodnika oraz poziom elementów doskonalonych podczas treningów indywidualnych z naszym trenerami. Jakość działań techniczno – taktycznych konfrontowana jest często z tymi samymi działaniami zawodników grających na najwyższym poziomie.

Celem przeprowadzenia analizy gry z zawodnikiem jest pomoc w lepszym i szybszym zrozumieniu gry, ocenie poziomu trafności podejmowanych decyzji podczas gry oraz przedstawienie zawodnikowi zachowań / działań poprawnych oraz błędnych.

PODSUMOWANIE:

UWAGI

 • zapis video dostarczony przez zawodnika lub rodzica
 • analizy dokonuje się z jednego meczu lub kilku gier
 • w razie braku możliwości dokonania zapisu video – możliwe nagranie video przez naszego pracownika
 • zapis video w jakości 4K lub Full HD
 • czas trwania analizy: 60min, odbywa się w wcześniej wspólnie ustalonym terminie
 • w analizie udział bierze tylko zawodnik

PROGRAM

CYKLICZNOŚĆ ZAJĘĆ

 • możliwość przygotowania i omówienia 1 lub 2 indywidualnych analiz w miesiącu

SPOTKANIE Z TRENEREM

 • 1-2 spotkania zawodnika z trenerem w miesiącu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

PÓŁROCZNA

 • runda jesienna (sierpień – grudzień)
 • runda wiosenna (luty – czerwiec)

KOSZT

 • 100zł
  – opłata za wykonanie i omówienie 1 indywidualnej analizy gry

CYKLICZNOŚĆ ROZLICZENIA

 • do 10’go każdego miesiąca

  * opłata comiesięczna