Zarzadzanie przestrzenią boiskową 1.0

Zarzadzanie przestrzenią boiskową 1.0

Generalne zdolności taktyczno – techniczne

Zarządzanie przestrzenią boiskową 1.0 - Generalne zdolności taktyczno – techniczne

Obóz, którego celem jest zapoznanie uczestników z GENERALNYMI zdolnościami taktyczno – technicznymi. Są to uniwersalne umiejętności w które powinien zostać wyposażony każdy zawodnik, bez względu na wiek, pozycję, poziom rozgrywkowy, model gry w którym funkcjonuje na co dzień oraz drużynę, w której gra.

Zawartości taktyczno-techniczne przedstawiane i omawiane są w formie praktycznej oraz teoretycznej. Podzielone są one na działania zawodnika z piłką oraz zawodnika bez piłki w odniesieniu do zdolności zarządzania przestrzenią boiskową w kontekście:

 • tworzenia przestrzeni boiskowej
 • zwalniania przestrzeni boiskowej
 • wypełniania przestrzeni boiskowej
 • zdobywania przestrzeni boiskowej
 • atakowania przestrzeni boiskowej

Na nasz obóz zapraszamy tych, których interesuje m.in.:

 • Czym jest świadoma zdolność do zarządzania przestrzenią boiskową?
 • Dlaczego zdolność kontrolowania możliwie dużej przestrzeni jest bardzo ważna zarówno dla zawodnika z piłką, jak i dla zawodnika bez piłki?
 • Jak, kiedy i dlaczego tworzyć przestrzeń w głębokości i szerokości boiska?
 • Jaka jest zależność pomiędzy zdolnością do zwalniania i wypełniania przestrzeni?
 • Czym różni się zdobywanie od atakowanie przestrzeni?
 • Czym jest świadome przesuwanie przeciwnika?
 • Co zrobić, by luki w szerokości i głębokości boiska były możliwie duże?

Podczas naszego obozu zawodnicy doświadczą:

 • 15 treningów taktyczno – technicznych
 • 15 odpraw tematycznych
 • 6 prelekcji taktycznych
 • 6 video analiz taktycznych
 • 6 warsztatów taktycznych

Ramowy plan każdego dnia:

Struktura planu dnia podczas obozu piłkarskiego „Zarządzanie przestrzenią boiskową 1.0” jest powtarzalna. Wszystkie zajęcia następują w kolejności:

 • Odprawa I – podsumowane poprzedniego dnia
 • Odprawa II – prelekcja taktyczna
 • Trening piłkarski I
 • Odprawa III – analiza video
 • Odprawa IV – warsztaty taktyczne
 • Trening piłkarski II
 • Regeneracja psychofizyczna
 • Odprawa V – samoocena + dodatkowe prelekcje

Treści wszystkich zajęć praktycznych oraz teoretycznych są ze sobą spójne, dodatkowo ukierunkowane są one na wyposażenie zawodnika w maksymalnie dużą wiedzę dotyczącą umiejętnością zarządzania przestrzenią boiskową w odniesieniu do położenia piłki, ustawienia partnerów z zespołu oraz przeciwników.

Zajęcia praktyczne ukierunkowane są na rozwój sfery poznawczej każdego zawodnika. Treningi piłkarskie będą prowadzone przez naszych trenerów zgodnie z zasadą nauczania poprzez odkrywanie.

Trening piłkarski I

Podczas treningów przedpołudniowych skoncentrujemy się na doskonaleniu percepcji boiskowej. Jego celem będzie nauczenie zawodników umiejętności ciągłej obserwacji możliwie szerokiej przestrzeni, w celu dużej i szybkiej kontroli:

 • ustawienia partnerów z zespołu
 • ustawienia przeciwników
 • wolnych przestrzeni boiskowych
 • luk w zespole przeciwnym, które się tworzą podczas gry tak by po wejściu w posiadanie piłki zawodnik miał możliwie dużo opcji do kontynuowania ataku i przede wszystkim był w stanie podjąć najlepszą decyzję oraz wybrać optymalne rozwiązanie.

Trening piłkarski II

Popołudniowe treningi piłkarskie w zależności od dnia będą ukierunkowane na nauczanie kontroli przestrzeni boiskowej w konkretnym celu taktycznym:

 • tworzenie przestrzeni
 • zwalnianie przestrzeni
 • wypełnianie przestrzeni
 • zdobywanie przestrzeni
 • atakowanie przestrzeni

Ww. treści będą nauczane wg. następujące porządku:

 1
dzień
2
dzień
3
dzień
4
dzień
5
dzień
6
dzień
7
dzień
8
dzień
Trening przedpołudniowyPercepcja boiskowa
Obserwacja pola gry – zbieranie informacji
Trening popołudniowyTworzenie
– zamykanie przestrzeni
Wypełnianie
– zwalnianie przestrzeni
Zdobywanie
przestrzeni
Atakowanie
przestrzeni

Podczas całego obozu nasi zawodnicy wezmą udział w kilku konkursach piłkarskich, w których będą mogli zaprezentować swoje możliwości. Oto nasze challenge obozowe z nagrodami:

 • turbokozak piłkarski
 • festiwal gry 1×1
 • konkurs trików piłkarskich

W trakcie trwania każdego dnia nasi zawodnicy wezmą udział w wielu odprawach taktycznych. Zajęcia teoretyczne to prelekcje, warsztaty, odprawy, analizy. Nasycenie, zawartość oraz różnorodność zajęć teoretycznych zapewni każdemu uczestnikowi naszego obozu możliwość nabycia bardzo dużo wartościowej wiedzy z zakresu taktyki indywidualnej, formacyjnej, grupowej, międzysektoralnej.

Odprawa I „Podsumowanie”

Podsumowanie, omówienie oraz analiza video treści treningów z poprzedniego dnia w odniesieniu do świadomości, celowości oraz oceny jakości wykonanej pracy.

Odprawa II „Prelekcja taktyczna”

Prezentacja teoretyczna (teoria), graficzna (prezentacje multimedialne), video (fragmenty video) aktualnego tematu taktycznego.

Odprawa III „Analiza taktyczna”

Analiza video gry zawodników lub zespołów (video + arkusz obserwacyjny do wypełnienia) w odniesieniu do treści, które są głównym tematem taktycznym na dany dzień.

Odprawa IV „Warsztaty taktyczne”

Podczas tej odprawy dla zawodników będą przygotowane różnego rodzaju testy: testy deklaratywne (video) oraz testy „optymalnych wyborów” (prezentacja multimedialna), które mają na celu maksymalne zaktywizowanie uczestników.

Odprawa V „Samoocena”

Jest to ostatnia odprawa każdego dnia, której celem jest potreningowa samoocena sportowa uczestników, ocena ich poziomu zmęczenia psychofizycznego. W ramach tych spotkań przeprowadzimy z zawodnikami kilka wartościowych prelekcji z tematyki „okołopiłkarskiej”, np.

 • spotkanie z gościem specjalnym
 • rozgrzewka przedmeczowa – co trzeba o niej wiedzieć?
 • odnowa biologiczna / regeneracja powysiłkowa – wpływ, formy oraz rodzaje
 • odżywianie w sporcie
 • kluczowe aspekty psychologiczne w sporcie wyczynowym
 • identyfikacja talentu piłkarskiego
 • inne

Ze względu na dużą ilość zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pobyt na naszym obozie będzie dla naszych uczestników bardzo intensywny. Zadbamy oczywiście o odpowiednią regeneracją oraz wypoczynek psychofizyczny uczestników.

Regeneracja fizyczna (stosowane środki):

 • automasaż,
 • basen
 • jacuzzi