Ruszyliśmy!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naszej działalności.
Na łamach naszej strony oraz facebook’owym profilu będziemy informować o naszej działalności, rozwoju programów szkoleniowych oraz podjętych inicjatywach.